بررسی نظامهای حل و فصل اختلافات در سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی با تکیه بر قضیه حادثه هوایی 13 تیر 1367 ˆ سوم جولای 1988 ایران و آمریکا

نظام حاکم بر حل و فصل اختلافات در ایکائو، نظامی دوگانه است و دارای سازوکارهای سیاسی و حقوقی بوده و در قضیه حادثه هوایی 12 تیر1368 به دلیل عدم استناد…