تحلیل هزینه مفائد صنعت قند و شکر کشور مورد خاص و کارخانه قند ورامین

امروزه صاحب نظرات علم اقتصاد بر این باورند که سرمایه‌گذاری بهینه یکی از نیازهای اساسی جهت نیل به رشد اقتصادی است و از آنجا که هر صنعتی ویژگی‌های خاص خود را به دنبال دارد، لذا لازم است سرمایه‌گذارهای مربوط، مورد بررسی و تحلیل اقتصادی قرار گیرند تا مشخص گردد که چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری‌های بعدی را بهتر انجام داد و موفق‌تر بود. بنابراین برای یافتن نتایج بهتر، در این پایان‌نامه سعی شده است صنعت قند و شکر کشور مورد بررسی قرار گیرد و با در نظر گرفتن یک مورد خاص ، از پروژه‌هایی که در این رشته فعالیت می‌کنند به نتایج بهتر دست یافت . پایان‌نامه حاضر شامل پنج فصل می‌باشد که در فصل اول، خصوصیات صنعت قند و شکر و وضعیت آن در ایران و جهان از بدو تاسیس و فعالیت این صنعت و بازارهای مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل دوم روش‌شناسی و مبانی بررسی تحلیل هزینه-فایده را دربرمی‌گیرد. در این فصل، چارچوب تحلیل، مفاهیم، اهداف ، ماهیت ، انواع روشها، دلایل و مشکلات مربوط به تحلیل هزینه-فایده مورد مداقه قرار می‌گیرند و نیز بیان می‌شوند که محاسبات چگونه صورت می‌گیرند. فصل سوم مربوط به مطالعات انجام شده است . فصل چهارم در مورد ارزیابی اقتصادی-اجتماعی صنعت مزبور با مطالعه موردی (کارخانه قند ورامین) می‌باشد. همچنین اهداف ، کلیات ، محاسبات و پیش‌بینی‌های لازم در واحد مربوطه صورت می‌گیرد و ارزیابی‌های سودآوری هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی انجام می‌شود و در انتهای مباحث مشخص می‌شود که این کارخانه اگر به فعالیت خود ادامه دهد چه زیانها و فوایدی به دنبال دارد. در فصل پنجم نتیجه‌گیریهای لازم صورت می‌گیرند و پیشنهادات مربوط ارائه می‌شوند و مشخص می‌شود که توفیق بیشتر این صنعت در گرو چه اقداماتی قرار دارد.